Akıllı ev terimleri ve ev otomasyonu hakkında bilmeniz gereken tüm başlıklar ve temel terimler Akıllı Ev Sözlüğü’nde:

(CFR) KFR Ampul

Compact Fluorescent Radio Lamp’in (Kompakt Floresan Radyo Lamba) kısaltması – KFL’ya benzer, ancak bu ampullerin içinde, onların LightWaveRF gibi kablosuz ev otomasyon ağı tarafından kontrol edilmesine olanak veren yerleşik bir radyo alıcısı mevcuttur.

(Coğrafi Mevkii) Koruma Duvarı

Coğrafi mevki koruma duvarı, akıllı telefonunuzdaki Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS’i kullanarak gerçek bir konum etrafında sanal bir sınır oluşturmasını sağlar. Böylelikle, siz (ve telefonunuz) bu sınıra girdiği ya da sınırdan çıktığı müddetçe, akıllı evinizde herhangi bir şeyi – ışıkları ya da klimayı açmak gibi – harekete geçirmek için kullanılabilir.

1-Wire

1-Wire , Texas Instruments tarafından geliştirilen, bir kablo üzerinden düşük hızlı veri, sinyal ve güç aktarımı sağlayan iletişim protokolüdür. 1-Wire teknolojisi sıcaklık algılayıcıları ve iButton’larda mevcuttur. Bu cihazlarla arabağlantı sağlamak için 1-Wire teknolojisi kullanılmaktadır.

İki ya da daha fazla aygıtın birbiriyle bağlanması ağ olarak adlandırılır. Bu, aygıtların birbiri ile iletişimini ve kontrolünü sağlar. Ev otomasyonunda ağ olarak genellikle kablosuz ağ bağlantısından bahsediyoruz.

Ağ Geçidi

Ev otomasyon ağınızın Internet’e bağlanmasını sağlar. Ağ geçidi, ağı ve ağa tanımlı olan aygıtları dünyanın neresinden olursa olsun bilgisayar ya da akıllı telefon yardımıyla kontrol etmenize olanak verir. Ayrıca ağınızın uzaktan tespit edilebilen belirli sunuculara bilgi göndermesini ve onlardan bilgi almasını da sağlar.

Akıllı Kartlar

İçlerinde mikroişlemci bulunan, kredi kartı boyutundaki kartlardır. Akıllı kartların (bankamatik kartları gibi), makineye yerleştirildiklerinde ya da kısa mesafeden bir cihazla kontrol edildiklerinde içlerinde sahibi olan şahıs ile ilgili bilgi sakladıkları görülür.

Akıllı Kilit

Kilit dilini hareket ettirmek için akıllı saat ya da telefondan gönderilen doğru bir kablosuz sinyali gerektiren anahtarsız kilit. Standart batarya sorunu yaşamaması için Bluetooth LE protokolü önerilir.

Akıllı Oda Kontrol Cihazı

Otomasyon sistemi ile odaları ayrı olarak ısıtır.

Akıllı Şebeke

Düğmeye bastığımızda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin fazlası daha büyük çapta bir akıllı şebekeyi besleyebilir. Böylelikle enerji, daha fazla talebin olduğu geniş alanlarda kullanılabilir ya da ihtiyaç duyulacak zamana kadar depolanabilir.

Akıllı Telefon

Bir cep bilgisayarı kadar gelişmiş cep telefonu.

Akış

Medya oynatıcıdan son kullanıcıya kadar giden veri akışı.

Aktör (Slave) cihaz

Haberleşme hattında kontrol edilen her cihazdan biridir. Slave cihazlar istasyon numarası ile isimlendirilir ve master cihaz istasyon numarası ile isimlendirilen cihazlardan veri okur ve veri yazar. Slave cihaz içerisinde hiçbir şekilde haberleşme ile ilgili komutlar olmaz. Sadece gelen sorgulara cevap verir.Örneğin PLC, İnverter, servo, sıcaklık kontrol cihazı vb.

Aktüatör (Uyarıcı)

Aktüatör, sensör tarafından harekete geçirilen bir mekanizma için kullanılan genel terimdir. Örneğin, bir güvenlik kamerası için hareket dedektörü bir aktüatördür.

Altyapı

Akıllı ev altyapısı, tıpkı evinizin ya da apartman binasının altyapısı gibidir. Temelini oluşturan teknoloji, birbirine entegre olmuş farklı markalardaki farklı ürünler üzerinde katmanlar oluşturur (hub/dağıtım kutusu yardımıyla) ve bir uygulama ile kontrol edilir.

Ana Kontrol Cihazı

Bu kontrol cihazı diğer tüm aygıtları ağa ekler. Ağa kendi Ev Kimliği’ni atar ve ağda bulunan her bir aygıt için bir Düğüm Kimliği belirler (ikincil kontrol cihazları dahil).

Ana Yol Sistemi (endüstriyel ağ sistemi)

Özellikle bir bina içerisinde elektronik cihazlara veri aktarması ve onlardan veri alması amacıyla kurulan özel kablo bağlantı seti.

Anahtar

Bir yerdeki ışığın Açık/Kapalı (On/Off) olma durumunu kontrol edebilen kablosuz kontrol aygıtı. Anahtar standart elektrik kablolarıyla ışığa giden elektriği kontrol eder. Bu bir denetim kolu, Yerleştirme veya Modül olabilir.

Analog Girdi/Çıktı

Dijital olmayan sinyalleri, sıcaklık algılayıcıları ve değişken değeri olan herhangi bir şeyi kabul eden bir donanım arabirimindeki girdiler ve çıktılar.

Anlık (Buton) Anahtar

Anlık (buton) anahtarlar, tek durumlu ya da elektrik zili düğmesi olarak, sadece bastığınızda Açık (On) durumuna gelirler, Kapalı (Off) durumuna geçmeleri için anahtarın çıkarılması yeterlidir. Bunlar genelde ev otomasyon sistemlerinde kullanılırlar.

Arduino

Bir giriş/çıkış kartı ve yazılım dili içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Arduino sayesinde otomasyon sistemleri kolayca geliştirilebilir ve uygulanabilir.

Aydınlatma

Evin tüm aydınlatması akıllı telefon, internet veya otomasyon panelleri ile oturduğunuz yerden kontrol edilebilir. Programlanan senaryoya göre istenen saatte ışıklar yakılıp söndürülebilir.

Aygıt

Aygıt, kablosuz ağ kanalıyla kontrol edilebilen bir elektronik üründür. Bu aygıt, belirli bir yerdeki ışığı veya aleti (genellikle ana şebeke bağlantısıyla bağlanır) , ya da ağa girdi sağlayan bir sensörü kontrol edebilen yerel kablosuz kontrol cihazı da olabilir. Her bir aygıt bir ağ düğümü olarak görünür.

Bağımlı Aygıtlar

Ağa bağlı diğer aygıtlar tarafından kontrol edilebilen bir aygıt. Z-Wave ağlarında, bağımlı aygıtlar ‘’standart’’ ya da ‘’yönlendirici’’ bağımlı aygıtlar olarak ayrılırlar. Yönlendirici bağımlı bir aygıtta, ağ etrafında yönlendirici sinyaller için gelişmiş özellikler mevcuttur. Tipik bağımlı aygıtlar, düğmeler, ışık ayarlayıcılar ve röleler gibi aktüatör aygıtlardır.

Bahçe sulama otomasyonu

Hava durumuna ve zamana göre bahçe sulama sisteminin otomatik olarak çalışmasıdır.

Basınç Pedi

Tıpkı ev güvenliğinde kullanılan diğer bazı türleri gibi, basınç pedine basılmasıyla kontrol birimine bir sinyal gönderilir ve hareket tetiklenir.

Basma Butonlu Anahtar

Basma butonlu anahtarlar (çift istikrarlı) evinize kolayca yerleştirilebilir. Örneğin, Açma (On) düğmesine bastığınızda, düğme fiziksel olarak Açık (On) durumda kalır. Bunlar evinize kolayca uyacak standart aydınlatma düğmeleridir.

Bilgisayar Donanımları

İşlemci, monitör, klavye ve farenin temel gereksinimlerinin dışında kalan, bilgisayarın kullandığı aygıtları kapsayan genel terim. Yazıcı, tarayıcı, harici depolama aygıtları gibi aygıtlar bunlara örnektir.

Bilişim ve İletişim Teknolojileri

Bilgilerin elektronik olarak depolanması, alımı ve aktarımı ile ilgilenen teknolojiler. Depolama ve alım, genel bir bilgisayar sisteminin işlevi iken, iletişim telefon hizmetinden (sabit hat ve cep) internete ve daha belirgin bilgisayar ağlarına (ofislerdeki gibi) değin uzanabilir.

Bulut Hizmeti

Miniserver’ınızın internet ile entegrasyonunu ve tüm verilere erişiminizi sağlar.
CEDIA Custom Electronic Design and Installation Association, markaları ve profesyonel akıllı ev donanımlarında deneyimli insanları bulabileceğiniz bir kuruluş. Websitesi, sizlere indirilebilir kaynakları da sunuyor.

CCTV Kameralar

Kameraların kullanım amacı çeşitli nedenlerle görülmesi istenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevrilerek direk veya endirek (anahtarlama üniteleri üzerinden) olarak monitöre aktarmaktır. Siyah‐beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoriye ayrılan kameraların, kullanım amaçlarına göre de bir çok tipi bulunmaktadır.

Cep Bilgisayarları (PDA)

Kısıtlı işlev kabiliyetiyle küçük bir bilgisayar olan PDA’ler, elektronik aletler olarak ajanda, adres defteri, not defteri ve çalar saati birleştirmek için geliştirilmişti. Daha sonraları geliştirilen PDA’lerda, kişisel bilgisayarlarla e-mail ve faks işlemleri için elyazısı tanımayla bağlantı özelliği getirildi. PDA kullanımı hafıza problemi ile diğer kognitif yetersizlik yaşayan insanlar için geliştirilebilir.

Çevresel Kontroller

Çevresel Kontroller, kullanıcının bir oda içerisinde kapı ve pencere açma cihazları gibi cihazlar üzerinde kontrol sağlamasına yarar. Bunlar aynı zamanda bir denetim kutusuna bağlanarak birkaç cihazı birden kontrol etmeyi sağlar.

Çıkar

Aygıtın kablosuz ağdan kaldırılması. Aygıt çıkarılıp kapsam dışı bırakıldıktan sonra, ağ tarafından kontrol edilemez. Tekrar ağa dahil edilmesi gerekir.

Çift Bükümlü

İki ince kablonun birbirine bağlandığı kablo bağlantısıdır. Kabloların ikişer ikişer bağlandığı kablo çiftlerine çift bükümlü kablolar denir. Evdeki telefonun kablo bağlantısında ses ve veri aktarımının sağlanabilmesi için çift bükümlü kablo bağlantısı kullanılır.

DIP Anahtarı

Aygıtlardaki bazı işlevleri ve adresleri ayarlamak için kullanılılan manuel elektrik anahtarıdır.

DMX

Kusursuz aydınlatma kontrolü için veri protokolü. Genellikle büyük alanlardaki sahne ışıklandırmalarında, gece kulüplerinde ve tiyatrolarda vardır.

Domotik (Ev Otomasyonu – Domotics)

Ev kelimesinin Latincesi domus’un robotics (robotik) kelimesi ile birleşiminden oluşmuş, ev otomasyonu için kullanılan süslü bir kelime.

Düğme

Paneli üzerinde cihaz kontrolünü sağlayan buton için kullanılan bir terim. Örneğin, düğme panelinde farklı ışık devrelerini kontrol eden iki düğme varsa bu, çift düğmeli panel (2-gang switch) olarak bilinir.

Düğüm

Bir ev ağı üzerindeki belirli bir nokta ya da aygıt. Her düğümün kontrol cihazının iletişime geçip kontrol edebileceği, kendine özgü bir adresi vardır.

Düğüm Kimliği

Bir Z-Wave Düğümü’nün adresi. Adres, 1Byte (8-bit) uzunluğundadır.

Ekle

Kablosuz ağa aygıt ekleme sürecidir. Aygıt eklendiğinde, ağ üzerinden kontrol edilebilir.

Elle Kumanda Üstünlüğü

Kullanıcının kablosuz ağ kullanmadan bölgesel olarak aygıt kontrolüne olanak verir. Örneğin, Z-Wave soketinin manuel Açma/Kapama (On/Off) düğmesi vardır.

Enerji Hattı

Bir bina içerisinde, elektronik aygıtlara veri aktarmak ve onlardan veri almak amacıyla mevcut elektrik kablo bağlantısını kullanmak. Enerji hattı aktarımı, devreye bağlanacak aygıtların tanımlayacak olan normal elektrik akımı iletimini kullanarak farklı frekanslarda veri sinyali gönderir.

EnOcean

Enerji tasarruflu kablosuz sensör teknolojisi. Donanım iyileştirilmesi için uygundur.

Eşleşme

Ekle ile aynı anlama gelir – kablosuz bir ağa aygıt ekleme sürecidir. Ağ bundan böyle eşleşen cihazları kontrol edebilir.

Eşleşmemiş

‘Çıkar’ ile aynı anlama gelir – kablosuz bir ağ üzerinden aygıtın kaldırılmasıdır. Aygıt eşleşmemiş olduğunda, ağ tarafından kontrol edilemez, ancak her zaman yeniden eşleştirilebilir.

Eternet

Kablo kullanarak (kablolu ağ) bir bilgisayar ağı oluşturmak için kullanılan yaygın bir sistem. Bu sistem Wi-Fi (kablosuz) sistem için elverişli olan evlerde daha az görülür. Yine de, kablosuz yönlendiricide Ethernet soketleri bulunduğundan, bir PC ya da başka bir aygıt direkt olarak bağlanabilir.

Ev Kimliği

Z-Wave ağına ait olan tüm düğümlere ortak kimlik tanımlama. Her bir kontrol biriminin kendisine özgü fabrika programlı bir ev kimliği vardır, ana kontrol birimi olarak çalıştığında bu, ev kimliğini ağa atar. Ev kimliği 4 Byte (32-bit) uzunluğundadır.

Ev Otomasyonu

Özelliklerinin uzaktan kontrol edilebildiği Ev-Bina Otomasyon sistemleridir.Belirlenen zaman aralıklarında,hareket tetiklendiğinde veya uzaktan kontrol edilerek evdeki kontrol cihazlarını (Işıklar,klima,kombi,bahçe sulama,panjur vb.) yöneten yazılımları ile uyumlu olarak çalışır.

Evrensel Uzaktan Kumanda

Diğer tüm uzaktan kumandaların yerini alabileceğini düşünen bir programlanabilir aygıt. Fakat bu mümkün değildir.

Fotovoltaikler

Akıllı evler bünyelerinde güneş panelleri bulundururlar, çünkü ürettikleri saf güç, gece ya da talebin arttığı bir zamanda akıllı şebekeleri besler.

Görevli Çağrı Sistemleri

Bir görevli tarafından tahsis edilen, genellikle konaklanan yerlerde bulunan acil iletişim sistemleri (örneğin, yaşlıların kaldığı huzurevleri veya hastaların bulunduğu bakımevleri). Görevli çağrı sistemleri, acil bir durumu haber vermek ya da görevli ile hasta arasındaki iki taraflı iletişimi sağlamak için kullanılır.

Gruplar

Grup olarak kontrol edilebilen kişisel aygıtlar topluluğu. Birçok aygıtı tek tek açmak yerine, bir eylem ile hepsini açık hale getirebilen bir kontrol cihazı.

Hub / Dağıtım Kutusu

Her bir akıllı ev aygıtının ekosistemi kendi kablosuz dağıtım kutusu ile iletişim içindedir. Dağıtım kutusu, harmanlanan verinin bir uygulama ile yorumlanması için ev ağına bağlıdır.

Insert / Yerleştirme

Modüle (Module) benzer. Bir alete ya da ışığa kablosuz kontrol cihazı eklemek için mevcut olan bağlantı yuvasına yerleştirilir. Birçok örneğinde olduğu gibi, genelde mevcut düğme ya da ışık ayarlayıcı manuel kontrol için tutulur.

IoT (Nesnelerin İnterneti)

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), uzaktan kontrol edilmek ve işlevlerini arttırmak için ağa oturum açan çok sayıdaki ev aygıtlarına verilen kapsamlı terim. Oldukça niş bir durumdayken, birden bire farklı aygıtlara hızlı ve kolay erişim sağlayan akıllı telefon uygulamalarının kullanılmasıyla IoT için her şey değişti. Güvenlik kameraları – PC’ye bağlayıp herhangi bir olay için daha önceden kaydedilmiş bulanık kamera görüntülerini izlemek yerine, gerçek zamanlı olarak ne yaşandığını telefonunuzun ekranından görebilirsiniz. Nesnelerin İnterneti ile ilgili bu sıradışı örnekler ömür boyu modası geçmeyecek türden.

IP

‘’Internet Protokolü’’nün kısaltması. Bir bilgisayar ağı ya da Internet üzerinden veri gönderimi ya da alımı için var olan birtakım standart kurallardır. Ethernet ve Wi-Fi bağlantıları ile kullanılır.

IP Kamera

Ev ağınıza bağlı olan bir internet protokollü kamera, internet ve telefonunuzdaki bir uygulama ile her yerden görüntüye erişmenizi sağlar.

ISH (HVAC)

Isıtma, soğutma ve havalandırmanın kolay söylemidir.

Isıtma Soğutma Havalandırma (ISH)

Çevresel kontroller olarak da bilinen, evdeki çevresel durumu kontrol etme amacıyla kullanılan bir takım mekanik servisler.

Işık Ayar Aygıtı

Bir yerdeki ışığın Açık/Kapalı (On/Off) durumuyla beraber, parlaklığını da kontrol edebilen aygıt. Işığa standart kablo bağlantısıyla bağlanır.

Işıklandırma Sistemi

Duvarda kontrol cihazı olmadan RGB LED şeridinde renk seçiminde yardımcı olan önceden yapılandırılmış ışıklandırma kurulumu.

İkincil Kontrol Cihazı

Ana Kontrol Cihazı gibi ağa aygıt ekleme özelliği bulunmayan ancak bir ağ üzerindeki aygıtları kontrol edebilen ek kontrol cihazı. İkincil Kontrol Cihazı ağa eklendiğinde, ana kontrol cihazı ona bir Ev ve Düğüm Kimliği atar.

İletişim Protokolleri

Elektronik sistemlerin birbirlerine bilgi geçtikleri ortak ‘’dil’’. Tüm sistemler kendi protokolleri üzerine kuruludur. LonWorks gibi bazı sistemlerde üreticiye özgü protokoller mevcuttur. Bundan dolayı bu ürünleri yapılandırmak daha zordur. Sistemlerin kullanacağı mevcut elektronik ‘’kelimeleri’’ düzenlemek gibi, bilginin alındığını onaylayan karşılıklar kadar protokol, ne kadar ‘’yüksek sesli’’ ve ne ‘’derecede’’ mesaj gönderileceğini belirler.

İlişkilendirme

Bir gruba aygıt ekleme süreci. Bununla birlikte aygıt, grubun bir parçası olarak kontrol edilebilir.

İnterkom sistemi

Kapıya gelen misafirin görüntüsü kablosuz panelde ve televizyonlarda izlenebilir ve kapı otomasyon üzerinden açılabilir. Sistem, zile basan kişilerin görüntüsünü kaydederek daha sonra ev sahibinin izlemesi için saklayabilir.

İris Tanıma

Tıpkı parmak izi gibi, gözlerimizin de kendilerine özgü ve ayırt edici bir dokusu vardır. İris tanıma sistemleri, iris dokularını görmek ve analiz etmek için kameralar kullanır ve parmaki zinden çok daha kesin sonuçlar elde eder. İris tanıma sistemleri son dönemlerde bankamatik ve diğer güvenlik özelliği olan yerlerde kullanılmaktadır.

İstenilen Isı Derecesi

Termostatın ayarlandığı ısı derecesi. Oda sıcaklığı istenen değerin altına düşerse, termostat ısıtma sisteminin açılması için bir sinyal gönderir.

Jeotermal

Dünya’nın doğal ısısından türeyen yenilenebilir enerjiye verilen isim. Eğer yeterince kazarsanız ya da toprak altına yeterli kabloyu döşerseniz, ömür boyu yeterli bir doğal kaynak elde edersiniz.

Kablosuz Ağ

Bir ağ üzerinden aygıtların radyo dalgalarını (RF) kullanarak kablosuz olarak bağlantılı olması. Wi-Fi, LightwaveRF, Z-Wave ve ZigBee kablosuz ağ teknolojilerindendir.

Kbits

Bir veri hacim birimi. 1 saniyede iletilen veri boyutunu ölçmede kullanılır.

KFL Ampul

Compact Fluorescent Lamp’in (Kompakt Floresan Lamba) kısaltması – Bunlar, artık hepimizin evlerimizde kullandığı ‘’enerji tasarrufu yapan’’ ampuller. CFL (KFL) geleneksel (akkor telli) ampullerin yerini alıyor.

Kızılötesi

Işığın görünür ışık spektrumunun ötesinde olan bir dalga boyu. Kızılötesi, sinyal iletim yöntemi olarak kullanılır. Bunun en yaygın uygulaması, evlerdeki uzaktan kumanda birimleridir.

Kontrol Cihazı

Diğer aygıtları kablosuz ağ üzerinden kontrol edebilen bir aygıt. Dünyanın neresinden olursa olsun ağınızı kontrol edebilen, Internet ve PC yazılımına erişim sağlayabilen (USB ile), el kumandası ve merkezi ağ geçit denetimcisi gibi çok sayıda kontrol cihazı mevcut.

KÖ (IR)

‘’Kızılötesi’’nin kısaltması. Genellikle TV, DVD oynatıcı gibi aletleri kontrol etmek için kullanılan uzaktan kumandalarda kullanılır. Kontrol sinyalleri, insan gözüyle görünmeyen kızılötesi ışınlar kullanarak gönderilirler. KÖ (IR), kontrol cihazı ile aletin arasında herhangi bir engelin bulunmaması gereken bir görüş hattı teknolojisidir.

Kullanıcı Arayüzü (GUI)

Elektronik aygıt kullanıcısının, aygıta içlem aktarma ve geri bildirim alma yöntemi veya yöntemleri. Örneğin, bir bilgisayarda kullanıcının klavye ile yazı yazması, fare ile seçip tıklaması ve monitör ekranında bu eylemlerden geri bildirim alması gibi.

LAN

‘Yerel alan ağı’, ‘local access network’ün kısaltması. Ev ya da ofis gibi sınırlı bir alanda bağlantı kuran küçük çaplı bir bilgisayar ağı.

LED

Light Emitting Diode’un kısaltması. Bu modern elektrik ampülleri çok az enerji harcar – akkor ampullerinin yaklaşık %10’u kadar.

Lider (Master) cihaz

Haberleşme hattında tüm okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştiren, aktör (slave) cihazlara veri yazan ve veri okuyan kontrolü gerçekleştiren cihazdır. Örneğin HMI, Scada, PLC vb. Bir sistemde Lider (Master) cihaz kendisine bağlı diğer cihazları kontrol edebilen demektir.

LightwaveRF

Evdeki elektronik aletleri tek bir kablosuz ağ üzerinden kontrol etmeyi sağlayan yeni bir kablosuz teknoloji. LightwaveRF, Z-Wave’e göre daha düşük maliyetli bir seçenektir, ışıkları ve ev aletlerini kontrol etmek için tek bir ev ağı kurmak için uygundur. 2011 yılında üretildiğinden beri, LightwaveRF, Vesternet’in en çok satan teknolojilerinden biri haline gelmiştir.

Merkezi görüntü dağıtım

Her televizyonun altındaki digiturk, d-smart, uydu receiver, bluray player gibi ürünlerin oluşturduğu uzaktan kumanda, kablo ve cihaz karmaşasına çözüm sunan otomasyon sistemi. Tüm görüntü kaynakları tek merkezde bulunacak ve görüntü, tek CAT6 kablo ile yüksek çözünürlüklü olarak televizyonlara dağıtılmaktadır. Merkezdeki bir kaynağın görüntüsü, tüm televizyonlarda aynı anda izlenebilmektedir.

Merkezi müzik dağıtım

Evin istenen odasında istenen müzik dinlenilebilmesini ve televizyonda izlenen filmlerin sesleri evin her yerindeki hoparlörlerden alınabilmesini sağlayan otomasyon.

Mevcudiyet Simulasyonu

Evdeki hareketliliğin otomatikleştirilmiş yinelemesi, yabancıları ve hırsızları evinizden uzak tutar.

Mikroişlemci

Silikon bir çip üzerindeki bir dizi karmaşık elektronik devre. Bunlar, zamanlayıcılar ve hesap makinelerinden daha geniş bilgisayar sistemlerine kadar herhangi bir elektronik ürün için hesaplamalar gerçekleştirir.

Modül

Işık ya da bir alete kablosuz kontrol cihazı ekleyen bir aygıt. Örneğin, bir ışık ayarlayıcı modül lambayı kablosuz bağlantı ile kontrol etmenize olanak verir.

Mood

Sahne’ye benzer. Mood, bir düğmenin birçok cihazı aynı anda kontrol edebildiği, her bir cihazın farklı bir komut algıladığı bir LightwareRF terimidir. Örneğin, ‘’A lambasını kapat C penceresindeki güneşliği kaldır ve televizyonu aç gibi.

Motorlu perde/panjur

Evin motorlu perde/panjur sistemi oturduğunuz yerden kontrol edilebilir. Hava durumuna göre veya daha önceden belirlenen saatlerde otomatik olarak açılıp kapanması sağlanabilir.

Multi-Room Ses Sistemi

Genellikle Wi-Fi üzerinden evin içerisindeki farklı odalardaki medya oynatıcı ve hoparlörler arasındaki ses akışını sağlayan sistem.

Multiplexer Ünitesi

Aynı anda 8 yada 16 kameranın görüntüsünü tek bir ekrandan izleme olanağı sağlayan bu cihaz, kayıt anında ekrandaki görüntü yerine sadece seçilen kameralarıngörüntülerini kayıt etme imkanı da sağlamaktadır. Ekranı 2×2 3×3 4×4 kamera görüntüsü için ayarlayabilirsiniz. Bazı modellerde video hareket dedektörü (video motion) bulunmaktadır. Bu sayede depo vb. normalde hareket olmayan yerler izlenirken, eğer görüntüde bir hareket oluşursa cihaz alarm verir, otomatik kayıt cihazı arsa devreye sokar ve hareket olan görüntüyü tam ekran yapabilir. Üç ayrı tip Multiplexer ünitesi bulunmaktadır.

Nesnelerin İnterneti

Gerçek dünyadaki sensörlerin ve aletlerin, kablosuz olarak birbirleri ile bağlantıda olmasına ve kontrol sağlamasına olanak sağlayan ‘bulut’ un üzerinden nasıl bağlantı kurduklarını tanımlayan popüler bir terim. IoT olarak da bilinir.

Olay

Bir aygıt ya da sensörden gelen uyarı ile harekete geçen birtakım komutlar. Örneğin, hareket dedektörünün uyarılması ile ışığın yanması.

Optik Fiber (Fiber Optik)

Herhangi bir kablo gibi elektrik akımını iletmek yerine, bu cam fiber ışığı kullanır, yani çok büyük boyuttaki verileri incecik bir iletim hattına sığdırabilir. Telefon ve kablolu televizyon sistemleri aktarım için optik lifleri kullanırlar ancak bu sinyali ev ve işyeri için daha uygun elektrik sinyalleri haline dönüştürürler.

Otomasyon

Minimum düzeyde insan etkisiyle çeşitli ev işlerinin tamamlanması için elektroniğin kullanımı.

Örgüsel Ağ

Aygıtın mesajı göndermesine almasına ve tekrarlamasına olanak sağlayan bir ağ. Bu süreç, ağı daha sağlam hale getirir ve tüm ağın mesafesini genişletir. Z-Wave, örgüsel ağ’ın iyi bir örneğidir.

PIR (Hareket Dedektörü)

Bir oda içerisindeki hareketi tanımlama amacıyla kullanılan göz ışıtacı. Hareket dedektörleri (PIR’ler), bir varlığın tanımlanması ile aygıtları harekete geçirebilir.

RGB LED

Birtakım farklı renklerin oluşturulması için kırmızı, yeşil ve mavi temel renkleri kullanan LED ışıkları.

Robot

Yapay yardımcılar olarak da bilinen – genellikle elektromekanik makineler – bilgisayar programı tarafından yönlendirilen robotlar, gelecekte akıllı evlerde kilit rol oynayabilirlerdi. Şimdiye kadar, genellikle yerleri süpürme ve çimleri biçmede kullanıldılar fakat Jibo gibi yardımcı robotlar bizle akıllı ev aygıtları arasında bir arayüz olarak değerlerini kanıtladılar. Email yoluyla inceleme olanağı, bildirimleri sesli okuma ve sorulara yanıt verme gibi özelliklerinden dolayı, daha çok kişisel asistan rolünü kapmış görünüyorlar.

Röle

Yerel bir cihazın Açık/Kapalı (On/Off) durumunu kontrol edebilen kablosuz bir aygıt. Röle, standart elektrik kabloları ile cihaza giden gücü kontrol eder. Röle terimi normalde, 600W’dan fazla elektrikle çalışan aletleri (ışık değil) kontrol eden Modül ve Yerleştirme ile ilişkilendirilir.
Sabit Kontrol Cihazı Sabit bir yeri olan ağ kontrol cihazı. Z-Wave sistemlerinde güvenilir ağ operasyonları için en az bir Sabit Kontrol Cihazı’nın bulunması tavsiye edilir.

Sahneler

Tıpkı Gruplar gibi, Sahneler de birden fazla aygıtı gruplarlar. Yine de, gruplar tüm aygıtlara benzer şekilde ele alırken, görünümlerde farklı aygıtlara farklı komutlar verebilen bir kontrol sistemi vardır. Bu da, ‘’Işığı kapat ve B penceresini aç’’ ya da ‘’Tüm ışıkların parlaklığını yarı yarıya azalt ve televizyonu aç’’ gibi sonsuz komut kombinasyonu yapmanıza olanak verir. Sahneler’in bu özelliği, modern ev otomasyon ağının en güçlü yönlerinden birini oluşturur.

Senaryo

Akıllı ev sistemlerinde amaç istenen işlemin istenen zamanda ve durumda oluşmasıdır. Bunun için senaryolar oluşturulur. Senaryolar her durum için olabilir ve birden fazla senaryo duruma göre çalıştırılabilir.

Sensör

Hareket, ısı ve ışık seviyesindeki değişimlere göre ağ üzerinden bilgi gönderimi yapan bir ev otomasyon aygıtı. Örneğin, hareket dedektörünün bir hareket algılandığında bilgi göndermesi gibi.

Tak-Çalıştır

Bağlanacağı ağ ve yazılıma tamamen uyumlu ve tanımlanabilir olarak yapılmış cihaz. Tak – çalıştır cihazı, kullanıcıdan gelen az ya da sıfır girdi ile sistem tarafından yapılandırılabilmeli ve ona bağlanabilmeli.

Taşınabilir Kontrol Cihazı

Evin farklı bölümlerinde ya da ofiste yer değiştirilebilen ağ kontrol cihazıdır. Bu kontrol cihazları normalde elde taşınabilir ve batarya ile çalışır. Taşınabilir kontrol cihazlarının, daha güvenilir bir ağ operasyonu için en az bir sabit kontrol cihazı ile birlikte kullanılması önerilir.

Teletıp

Internet ya da diğer dolaylı bağlantıları kullanarak alınan uzaktan sağlık hizmeti. Teletıp, muayenehane ya da hastanedeki bir doktora iletilen detaylı bir x-ray fotoğrafı ve hastalıkla ilgili belirtilerin sözlü beyanı ile yine doktor tarafından uzaktan teşhis konulabilen bir hizmettir. Teletıp hizmetinin geliştirilmesi ile birlikte gelecekte daha çok talep alacağı öngörülmektedir.

Uygulamalar

Akıllı telefon, tablet ya da diğer kablosuz aygıtlarda kullanılmak üzere indirilen program ya da yazılım.

Uzaktan Çalışma

İşyerinden bilgisayar ve iletişim sistemlerinin kullanılmasıyla uzaktan iş yürütmek. Sıradan bir telefon hattı üzerinden uzak bir yerden ana ofisteki sunucular ve bilgisayarlarda depolanmış verilere erişmek ve onları değiştirmek için iş telefonunuzu eve yönlendirmek, uzaktan çalışmaya örnektir.

Wi-Fi

Kablosuz ağ, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer cihazların İnternet ve birbirleri ile iletişim kurmasına olanak verir (Yönlendirici İnternet’e bağlıysa). Wi-Fi, IEEE 802.11 standartındadır.

X10

X10, yerel elektrik kablo bağlantısı üzerinden kontrol sinyalleri taşıyan bir endüstriyel standarttır. X10 aygıtları, basit ışık düğmeleri, ana kablo çıkışları ve asma lamba tutacaklarının yerini alabilirler; bunlar mini klavye, radyo ve kızılötesi uzaktan kumandalarla kontrol edilebilirler. 1970’lerde ortaya çıkan X10, Z-Wave ve LightwareRF’nin gelişmiş özelliklerinin yerini alıyor.

Yönlendirici / Router

Ağ Geçidi gibi, bir yönlendirici de Internete bağlanmak için yerel alan ağına (LAN) bağlanır. Birçok ev donanımında Yönlendirici (Router), İnternet iletişimini sağlamak için kablolu (Ethernet) ve kablosuz (Wi-Fi) ağlarını kontrol eder. Bu durumda Yönlendirici bilgisayar ağınızın, Ağ Geçidi ise ev otomasyon ağınızın bir parçasıdır.

Z-Cloud

Z-Wave ağları için bulut tabanlı merkezi kontrol cihazları. Ağınızın üzerinde olan Z-Wave Aygıtlarını, belirli bir Merkezi Kontrol Cihazı ya da Ağ Geçidine gerek duymadan kurmanıza, yönetmenize ve kontrol etmenize olanak verir.

Z-Wave

Tüm elektronik ev cihazlarının tek bir kablosuz ağ üzerinden kontrol edilmesine olanak sağlayan ağ teknolojisi. Karmaşık programlar ve yeni kablo döşemelerine gerek duymaksızın kurulur, ağınızın ileri seviyede kontrolünü sağlar. Herhangi bir Z-Wave aygıtı ağınıza eklenebilir (farklı üreticilerden), Z-Wave uyumlu olmayan aygıtlar ise Z-Wave aksesuar modülü ile uyumlu hale getirilebilir.

Zigbee

‘’Nesnelerin Interneti’’ ile ilişkilendirilen, ev otomasyonu ve akıllı enerji aygıtları için geliştirilen kablosuz teknoloji. ZigBee, kişisel alan ağları için kullanılan bir IEEE 802 standardına göre küçük, düşük güçlü dijital radyolar kullanılarak oluşturulan yüksek düzeyde iletişim protokollerinin özelleştirilmesidir.

Akıllı ev terimleri listesine eklenmesini istediğiniz terim ve açıklamalar olursa lütfen iletişime geçiniz.

Akıllı Ev Terimleri